Nothin_juryns_21

NOTHINPRISTAGARE 1984-2018

Nothinplaketten utdelas till minnet av statsmannen och överståthållaren Torsten Nothin, som är bördig från Värnamo. Plaketten har utdelats varje år sedan 1984 och är idag en utmärkelse för framgångsrikt och berömvärt företagande i regionen.

gnosjö automat

Hordagruppen

stolab

2019
LINDA FRANSSON, SOLWEIG FRANSSON, OLLE FRANSSON, ANNA SANDBERG
GNOSJÖ AUTOMATSVARVNING, GNOSJÖ
För mycket gott ledarskap, ständigt nytänkande, hög kvalitetsnivå och stora satsningar på hållbar utveckling. Företaget har också varit en stor och viktig ambassadör för Gnosjöbygden. Dessutom kan de presentera en lång och hög lönsamhet.
2018
LARS LEJON
HORDAGRUPPEN, HORDA
Lars har med tydligt ledarskap och snabba besked skapat engagerade medarbetare. Han har gjort väl avvägda investeringar som utvecklat HordaGruppen till ett mycket lönsamt företag. En del av överskottet har han valt att investera i bygden så den kan leva, utvecklas och vara en attraktiv plats att bo på. Lars har också ett starkt samhällsengagemang och har bland annat varit en viktig del i utvecklingen av Värnamos kommunala bostadsbolag.
2017
GÖRAN MARTINSSON OCH MARTIN JOHANSSON
STOLAB, SMÅLANDSSTENAR
För deras stora patos och engagemang att utveckla och bevara den svenska möbeltraditionen av massiva trämöbler. Här ingår en stark tro på tillverkning i Sverige. Sammantaget har detta resulterat i att Stolab idag är ett ledande kvalitetsmärke på den svenska marknaden.

Jonas o Peter

2016
PETER & JONAS ABRAHAMSSON
GJUTERITEKNIK, VÄRNAMO
Juryns motivering: För långsidiga tydliga mål som skapat hög kompetens, effektivitet och kvalitet. För tydligt ledarskap som skapat god laganda. För väl balanserad utveckling som skapat mycket god ekonomi trots att företaget verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad.
2015
STEFAN JONSSON,
JERSEY PETERSSON
& LARS SVENSSON
GARO, GNOSJÖ
Juryns motivering: ”För ägarnas sätt att arbeta med tydliga värderingar och fokus på ständig utveckling av produktion, produkter och tjänster. Två viktiga målsättningar som genererat kraftig utveckling för företaget är tilltalande design och enkelhet för kunden. Företaget ska också få mycket beröm för sitt sätt att integrera nyanställda med utländsk bakgrund. Det har skapat en positiv mångkulturell arbetsplats”
2014
FAMILJEN TIBRATT, ROLF, BIRGITTA, FREDRIK & KARL
NORDISKA PLAST, GISLAVED
Juryns motivering: ”Ett familjeföretag som på ett bra sätt genomfört ett generationsskifte. Företaget bygger på stor ekonomisk kontroll, vilket genererat överskott varje verksamhetsår. Överskottet har konsekvent investerats i produktionseffektivitet och produktutveckling. Företaget har väl anpassats till marknadens krav och utvecklat en mycket effektiv och pålitlig logistik. Den goda personalpolitik som genomsyrar företaget bidrar också starkt till företagets utveckling”

2013
MATS HILDING, JOHAN & STEFAN AXELSSON
Axelent, Hillerstorp
Juryns motivering: ”Tre herrar med tre mycket olika personligheter och förmågor bildar tillsammans en effektiv ledningsgrupp. Herrarna har byggt upp ett snabbväxande lönsamt företag, baserat på effektivitet i alla led, kundanpassning, snabba svar och leveranser. Trots relativt enkla produkter, som levereras med mycket luft, har man lyckats nå stora marknadsframgångar över hela världen. På alla marknad arbetar man med en enkel tydlig profil”
2012
ANDERS MAGNUSSON
Hörle Automatic, Värnamo
Juryns motivering: ”Anders har visat på mycket gott företagsledarskap genom tydliga målsättningar, handlingar och klara besked. Han har utvecklat det lilla företaget till en stor stark internationell partner inom sin marknad och gjort det med god lönsamhet och bra soliditet trots snabb tillväxt. Detta har han gjort på en marknad som många anser som ständigt vikande”
2011
PER-ÅKE & SVEN-GUNNAR ANDERSSON
EAB, Smålandsstenar
Juryns motivering: "De båda bröderna har mycket väl utnyttjat möjligheterna som fanns i det välskötta företag som de förvärvade av sin far och tillika Nothinplakettmotagaren Erik Andersson. Från ett renodlat beställningsföretag har de byggt upp ett företag med tre starka grupper av egenutvecklade produkter. Under brödernas ledning har företaget expanderat ut på världsmarknaden vilket lett till att omsättningen tiofaldigats. Trots den stora expansionen har företaget lyckats bibehålla den goda familjära anda hos personalen som funnits från företagets förste anställde. Företaget tar på ett unikt sätt tillvara den kapacitet som finns hos medarbetarna"

2010
DANIEL, JAN & JONAS JOHANSSON
Konstsmide, Gnosjö
Juryns motivering: ”Tre bröder, tre ägare, tre företagsledare började med att klara av ett svårt generationsskifte. De fortsatte med tufft förändringsarbete, skapade en platt organisation, renodlade produktprogrammet och vände kraftig förlust till bra vinst på ett år. De lade upp en långsiktig strategi och aktiviteter därefter, som bland annat innebar stora långsiktiga investeringar i produktutveckling, inköp och marknadsföring. Effekterna har blivit mycket positiva. Företaget har fått starkt engagerade och ansvarstagande medarbetare. Inom sitt produktområde är man klar marknadsledare i hela Europa och den ekonomiska utvecklingen har varit mycket god”
2009
SVEN-ERIK SVENSSON
Zinkteknik, Bredaryd
Juryns motivering: "Sven-Erik har byggt upp ett mycket lönsamt och internationellt ledande företag inom sin bransch. Zinkteknik har varit föregångare inom kvalitets- och processtyrning och bl.a. utvecklat ett eget unikt system för kombinationsgjutning av zink och plast. Sven-Erik har också en berömvärd ledarstil med en speciell förmåga att stimulera och utveckla sina medarbetare. Han har också visat stort intresse och aktivt engagemang för att bygdens lokala service ska bevaras och för att skapa utvecklingsmöjligheter för idrottsföreningar"
2008
KJELL STURE & PEO HELGE
Skeppshultscykeln, Skeppshult
Juryns motivering: ”De har lyckats, trots en extrem importkonkurrens, att framgångsrikt utveckla, tillverka och marknadsföra en klassisk svensk cykel, så att Skeppshult idag är ett starkt varumärke och ett mycket lönsamt företag”

2007
MARTIN POULSEN
MP Engineering, Värnamo
2006
CLAS & SVANTE MAGNUSSON
Hestra-Handsken, Hestra
Juryns motivering: ”För en metodisk fokusering på en kärnprodukt och ett långt och konsekvent varumärkesbyggande i en stenhård global konkurrensmiljö”
2005
BENGT LILJEDAHL
Liljedahl Group, Värnamo
Juryns motivering: ”Genom väldefinierade förvärv, under kort tid, byggt en gedigen och välkonsoliderad familjekoncern med Värnamo som bas. Nyfikenhet och intresse för andra branscher, gör att koncernen idag vilar på fyra stabila ben med marknadsledande positioner och hög investeringstakt. God förmåga att stimulera intern kompetens och rekrytera ny. Brett engagemang i det lokala sportlivet liksom tid för styrelseuppdrag i utbildnings- och näringslivsorgan”

2004
THORD SANDAHL
Sandahlsbolagen, Värnamo
2003
HÅKAN TÖREFORS
Törestorps tråd, Hillerstorp
Juryns motivering: ”För en betydande insats i bygdens näringsliv, först i familjens bolag, sedan som dotterbolagschef när bolaget överläts till större koncern och därefter som framgångsrik entreprenör vid uppbyggandet av ett nytt snabbväxande industriföretag. Men också för sitt stora samhällsengagemang inom högskolan, i olika organisationer, i kommunen och framförallt som musikledare”
2002
HANS BJÖRSTRAND
Bufab, Värnamo

2001
PEO SÖDERBLOM
Plastunion, Anderstorp
2000
ULLA & PETER STJERNBERG
Balton, Anderstorp
Juryns motivering: ”För modernt ledarskap och framgångsrikt företagande baserat på Gnosjöandan med dess klurighet och produktionsglädje i förening med industridesign av spetskaraktär”
1999
ROLF JOHANSSON
Bröderna Granstrand, Skillingaryd
Juryns motivering: ”För enastående ledarskap, framgångsrik företagsutveckling och äkta samhälleligt engagemang präglat av hög moral, lågmäld eftertänksamhet, framsynt affärsmannaskap och social omtänksamhet”

1998
MATS SKOGSFORS
ESBE, Reftele
1997
SVEN LUNDH
Källemo, Värnamo
Juryns motivering: ”För nyskapande insatser i möbelbranschen samt för ett stort och betydelsefullt engagemang för småländskt konst- och kulturliv”
1996
LARS-OLOF ANDERSSON
Entreprenör, Bredaryd
Juryns motivering: ”För framgångsrikt nyföretagande präglat av initiativkraft och uppfinningsrikedom samt för ett stort och ansvarsfullt samhällsengagemang”

1995
SIXTEN NORHED
Nominit, Värnamo
Juryns motivering: ”För föredömligt industrimannaskap präglat av ansvarskännande, teknisk klurighet och hög affärsmoral”
1994
ÅKE PETERSSON
Hestra Inredningar, Hestra
Juryns motivering: ”För framsynt ledarskap och stort samhällsengagemang, allt präglat av eftertanke, ordning och målinriktning, varigenom han blivit ett föredöme i svenskt näringsliv”
1993
TURE JOHANSSON
Ture Johanssons Trä, Klevshult
Juryns motivering: “För framgångsrikt affärsmannaskap förenat med ett framsynt och jordnära samhällsengagemang”

1992
ERIK ANDERSSON
EAB, Smålandsstenar
Juryns motivering: ”För äkta och industriellt framgångsrikt entreprenörskap präglat av flit, företagsamhet och tilltagsenhet”
1991
WILLIS THULIN
Thule, Hillerstorp
Juryns motivering: ”För framsynt och framgångsrikt företagsbyggande präglat av stort industriellt tekniskt och marknadsmässigt kunnande”
1990
BÖRJE SAMUELSSON
Samuelssons, Värnamo
Juryns motivering: ”För enastående köpmannagärning varigenom han med bibehållande av familjebolagskaraktären utvecklat den lilla kvartersbutiken till en betydande nationell livsmedelskoncern”

1989
GÖTHE PARKANDER
Stråhlfors, Ljungby
Juryns motivering: ”För framgångsrik industrimannagärning varigenom han förvandlar ett litet lokalt familjeägt diversetryckeri till en ansedd internationell storkoncern för datakommunikation”
Stråhlfors, Ljungby
1988
OLLE WESTLUND
Isaberg Rapid, Hestra
Juryns motivering: ”För framsynt och framgångsrikt företagsbyggande präglat av strävsamhet, tekniskt kunnande och personlig omvårdnad om anställda, som företagets viktigaste resurs samt enastående samhällsengagemang och samhällsbyggande av värde för en hel bygd”
1987
CARL TÖREFORS
Hillerstorps Metallverk, Hillerstorp
Juryns motivering: ”För skicklig industrimannagärning varigenom han – med idoghet, pliktuppfyllelse, ansvarskänsla och heder som honnörsord – fullföljt 4 generationers tråddragartradition samt för ett enastående och framsynt samhällsengagemang, som varit till stort gagn för regionens näringsliv”

1986
STEN SPORRE, ERIK SPORRE, SIGURD TEDENSTAD
Forsheda AB, Forsheda
Juryns motivering: ”För skapandet av Forsheda AB, nu en världsomspännande gummikoncern”
1985
HOLGE OTTOSSON
Carlobolagen, Anderstorp
Juryns motivering: ”För en strävsamt företagande, stort samhällsengagemang och stor initiativkraft, som bl.a. givit oss Swed Expo”
1984
BRUNO MATHSSON
Mathsson International, Värnamo
Juryns motivering: ”För framsynt möbelskapande och obruten skaparglädje under fem decennier med alster burna av sparsmakad extrem skönhet, välsittande funktion samt skicklig industriell anpassning”
Mathsson International, Värnamo
Nothinpristagare

1984     Bruno Mathsson, Mathsson International, Värnamo
1985     Holge Ottoson, Carlobolagen, Anderstorp
1986    Sten Sporre, Erik Sporre och Sigurd Tedenstad, Forsheda AB, Forsheda
1987    Carl Törefors, Hillerstorps Metallverk, Hillerstorp
1988    Olle Westlund, Isaberg Rapid, Hestra
1989    Göthe Parkander, Stråhlfors, Ljungby
1990    Börje Samuelsson, Samuelssons, Värnamo
1991    Willis Thulin, Thule, Hillerstorp
1992    Erik Andersson, EAB Smålandsstenar
1993    Ture Johansson, Ture Johanssons Trä, Klevshult
1994    Åke Petersson, Hestra Inredningar, Hestra
1995    Sixten Norhed, Nominit, Värnamo
1996    Lars-Olof Andersson, Entreprenör, Bredaryd
1997    Sven Lundh, Källemo, Värnamo
1998    Mats Skogsfors, ESBE, Reftele
1999    Rolf Johansson, Bröderna Granstrand, Skillingaryd
2000    Ulla och Peter Stjernberg, Balton, Anderstorp
2001    PeO Söderblom, Plastunion, Anderstorp,
2002    Hans Björstrand, Bufab, Värnamo
2003    Håkan Törefors, Törestorps tråd, Hillerstorp
2004    Thord Sandahl, Sandahlsbolagen, Värnamo
2005    Bengt Liljedahl, Liljedahl Group, Värnamo
2006    Claes Magnusson och Svante Magnusson, Hestra-Handsken, Hestra
2007    Martin Poulsen, MP Engineering, Värnamo
2008    Kjell Sture och Peo Helge, Skeppshultscykeln, Skeppshult
2009    Sven-Erik Svensson, Zinkteknik, Bredaryd
2010    Daniel, Jonas och Jan Johansson, Konstsmide, Gnosjö
2011    Per-Åke och Sven-Gunnar Andersson, EAB, Smålandsstenar
2012    Anders Magnusson, Hörle Automatic, Värnamo
2013    Mats Hilding, Johan Axelsson och Stefan Axelsson, Axelent, Hillerstorp
2014    Familjen Tibratt, Rolf, Birgitta, Fredrik och Karl, Nordiska Plast, Gislaved
2015    Stefan Jonsson, Jersey Petersson och Lars Svensson, GARO, Gnosjö
2016    Jonas och Peter Abrahamsson, Gjuteriteknik, Värnamo
2017    Göran Martinsson och Martin Johansson, Stolab, Smålandsstenar
2018    Lars Lejon, Hordagruppen, Horda