STIFTELSEN FORUM FINNVEDEN

Stiftelsen Forum Finnveden stiftades 1984 med syftet att stimulera det regionala näringslivet i Gislaveds-, Gnosjös- Vaggeryds- och Värnamo kommun. Vi är en ideell stiftelse som agerar helt självständigt och har inga kopplingar till andra intresseorganisationer eller företag.

I våra stadgar uttrycks våra ändamål på följande sätt:
”Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att genom debatter, information m.m. bidraga till en sund näringslivsutveckling i Finnveden samt där främja kontakter mellan forskning, skola och näringsliv samt idka därmed förenlig verksamhet.” Detta gör vi bland annat genom att arrangera regionens årliga Näringslivsdag med intressanta och stimulerande föredragshållare. Under dagen delar vi ut Nothinplaketten till en framgångsrik företagsledare i Gnosjöregionen. Näringslivsdagen har arrangerats varje år sedan starten 1984. Se alla Nothinplakettvinnare.

Nothinplaketten utdelas till minne av statsmannen och överståthållaren Torsten Nothin, som är bördig från Värnamo. Torsten har också till viss del bidragit till att Stiftelsen bildades och till att Näringslivsdagen kunnat hålla en hög nivå som lockar många företagsledare och högre tjänstemän att besöka den årliga dagen. Torsten Nothin såg som en av sina uppgifter efter sin pensionering, att vid middagar på Sjöåkra i Fryele utanför Värnamo, sammanföra lokala näringsidkare med storföretagare för att skapa och utveckla affärskontakter.

Hösten 1966 stannade en bil i Hörle hos Rolf Böhn. Ut ur bilen steg Torsten Nothin och Peter Wallenberg. Orden föll ungefär så här: ”Jag har sagt till Peter att han ska köpa Sjöåkra av mig och att han aktivt ska arbeta för den här bygden, för nu håller jag på att bli så gammal så mina krafter räcker inte längre till.” Peter Wallenberg köpte mycket riktigt Sjöåkra.

Under 70-talet försämrades villkoren alltmer för fri företagssamhet. Det kulminerade i Meidners förslag till löntagarfonder och efterföljande demonstrationer i Stockholm den 4 oktober 1983. Många företagare från regionen var med i demonstrationen. Stockholmsbesöket stimulerade Håkan Sjöman, ordförande i Värnamo Hantverksförening, Rolf Böhn, ordförande i Värnamo Företagareförening och Åke Danås, ordförande i Värnamo Köpmannaförening, att starta Stiftelsen Forum Finnveden. Huvudtalare på den första Näringslivsdagen 1984 var Peter Wallenberg och sedan dess har många av näringslivets toppar varit inspiratörer på dagen, bl.a. Leif Johansson koncernchef Volvo, Urban Bäckström VD Svenskt Näringsliv, Björn Wohlrat koncernchef Skandia, Leif Östling koncernchef Scania och Annika Falkengren koncernchef SEB.

Stiftelsens verksamhet bygger på det stöd vi får från företag, organisationer och regionens kommuner för arrangemanget med Näringslivsdagen.