NOTHINDAGEN 2021

Äntligen kom ett positivt besked från Folkhälsomyndigheten, och vi kunde genomföra Nothindagen 2021. Coronaviruset hade, under 1½ år, stoppat alla evenemang inomhus för att minska den hemska smittan. Vi hoppades nu att sommaren 2021 skulle kraftigt minska smittan, men det gick långsammare än beräknat. Vi vågade inte sprida någon information om Nothindagen 2021 förrän i slutet på september då vi informerade via digitala nätet. Först i slutet av oktober informerade vi kraftigt i VN, digitala. medier och utskick av foldrar. Två veckor före Nothindagen kom sedan beskedet att det skulle bli begränsningar för aktiviteter inomhus. Nu hade vi turen på vår sida och vi kunde genomföra hela vårt program. Nothindagen 2021 blev mycket uppskattad. C:a 350 personer kom till Arken och fick lyssna på bra information om hur man löser generationsväxlingen. Ulf Spendrup berättade lättsamt och roligt om hur Sveriges största bryggeri gjort sin generationsväxling. Men så har de också gjort flera generationsväxlingar sedan 1897. Anneli Carlsson, VD på Family Business Network, hade mycket att berätta om hur man agerar för att nå lyckade skiften med de äldre och yngre i företaget. Christer Tallbom från Garantum Fondkommision höll högt tempo när han förmedlade tänkvärda åsikter om när och hur man ska agera på den osäkra marknaden. Årets Nothinpristagare kom från Smålandsstenar. Få var de som lyckades knäcka bildgåtan som var Welands första produkt på marknaden, Vingmuttern. Året Nothinpristagare gick till ålderman Gösta Weland, bröderna Jonas och Joakim Weland samt sonen Oskar Weland. Pristagarna fick en stor och mycket lång applåd när de promenerade förbi alla deltagare och upp på scenen. Plaketter, stort diplom, blommor och ett stort grattis fick vinnarna från vår Landshövding, Helena Jonsson.

NOTHINDAGEN 2019

Fjolårets Nothindag var vi mycket nöjda med och innan vi tog oss hem efter Dagen, valde vi att göra en ordentlig sammanfattning av upplevelserna i Arken. Vi fick många positiva synpunkter från besökarna. Flera av besökarna tyckte att vi nästa år skulle ha ett tema om hur man får tag på kvalificerad personal och hur man får regionen mer attraktiv för inflyttning, två stora besvärliga frågor. Efter dessa synpunkter behövde vi ta ledigt några dagar från Nothindagsprojektet. Det blev en nyttig paus och bra diskussioner om temat när vi träffades igen. Vi enades om att koncentrera oss på den gamla Gnosjöandan som många företag runt om i Sverige är så avundsjuka på. En viktig orsak till Gnosjöandan är entreprenörskapet och bra ledare. Men det som är bra kan bli bättre och nu när vi har en situation med stora, snabba förändringar gäller det att regionens ledare hänger med i utvecklingen.

Till Nothindagen har vi sökt efter duktiga ledare som bryter mönstret, som har mycket goda vitsord och som kan formulera vad som krävs av en duktig ledare i den snara framtiden. Att satsa resurser på bra ledare innebär att medarbetarna blir ännu bättre medarbetare, och om det sprids att det finns gott om intressanta jobb och bra ledare i Gnosjöregionen, ja då blir det med automatik attraktivare att söka jobb i regionen. Vi hoppas och tror att vi nått våra mål med årets deltagare på scenen. Varmt välkomna till en eftermiddag om vikten av bra ledarskap idag och i framtiden.

PS. Om ni undrar varför vi bytt namn på dagen till Nothindagen, så beror det på att många blandar ihop alla olika dagar som börjar med Näring. Det känns bättre med ett namn som inte kan förväxlas. Torsten Nothin från Fyele utanför Värnamo, var den person som grundlade idén med att samla företagsledare från bygden och från det tunga näringslivet. Tanken var att dessa samlingar skulle stimulera regionens företagsledare till utveckling. Stiftelsen Forum Finnveden bygger på Torstens idéer. DS.

NÄRINGSLIVSDAG 2018

Redan två veckor efter Näringslivsdagen i fjol började vi i Stiftelsen Forum Finnveden diskutera inriktningen på nästa års Näringslivsdag. Vi frågade flera duktiga företagsledare, chefstjänstemän och framåtriktade personer om vad de kommer att lägga störst kraft på, för att utveckla sina företag. Vi trodde automatisering skulle bli det vanligaste svaret, men vi fick digitalisering och effektivisering som svar. Automatisering behärskar man i Gnosjöregionen. Det är inget man direkt går och grubblar på, det bara gör man. Däremot upplever många att utvecklingen går mycket snabbare än den gjort tidigare. Det beror på att den digitala tekniken tränger in på områden där den aldrig varit.

Vi fick tips om att lyssna på Mats Lewan som är vetenskaps- och teknikjournalist och väl insatt i digitaliseringens revolutionerande utveckling. Mats och många andra påstår att vi står inför ett stort trendskifte och det gäller att hänga med i utvecklingen. Den sker inom alla områden, i näringslivet, i offentliga sektorn och i vårt dagliga liv.

När vi lyssnat färdigt på Mats var vi klara över temat för Näringslivsdagen 2018: Vart är digitaliseringen på väg? Vi blev också övertygade om att Mats skulle vara rätt person att tala om digitaliseringens framfart. Han har ett entusiasmerande och tydlig sätt att berätta. Vi som lyssnar kommer att få många nya tankar om utvecklingen de närmaste 10 åren.

Till årets Näringslivsdag ville vi också bjuda in några personer som konkret kunde berätta om exempel på vad digitaliseringen kommer att innebära för vårt dagliga liv. Vi valde fyra områden: 1. Transporter. Hur kommer vi att bygga bilar, köpa bilar och köra bilar framtiden? Om detta pratar Markus Lundström, CRM Digitala Plattformar och IT, Volvo Car Group. 2. Handel. Hur, var och på vilket sätt kommer vi att köpa i framtiden? Om detta pratar Rebecca Töreman, Produktutvecklare, IKEA. 3. Tjänster. Hur kommer digitaliseringen av tjänstesektorn att förändra arbetssätt, kundkontakter och tjänsteutbud? Om detta pratar Bo Karlsson, Business Transformation, PwC 4. Produktion. Hur har och hur kommer digitaliseringen att påverka tillverkningsindustrin? Om detta pratar Stefan Jonsson, Styrelseordförande, GARO

Välkommen till en intressant NÄRINGSLIVSDAG!

NÄRINGSLIVSDAGEN 2017

Upplägget för dagen var i år lite förändrat med fler musikinslag, tre huvudtalare, tydligare fokus på dagens tema och annorlunda presentation av årets Nothinpristagare. Repetitionerna kvällen före Näringslivsdagen gick bra men morgonen kunde börjat bättre. Leif Östling, som var en av huvudtalarna, ringde och meddelade att han insjuknat i hög feber och kom inte ur sängen. Stiftelsens fina kontaknät löste snabbt problemet med ersättare. Och vilken fantastisk ersättare vi fick. Stort tack Mats Hilding, för att du fyllde den tomma platsen på scenen och berättade på ett underhållande sätt om hur du jobbar med omvärldsanalys.

Näringslivsdagen invigdes av Vikarierande Landshövding Anneli Wirtén, som på ett snabbt och tydligt sätt berättade om länsstyrelsens verksamhet och hur hon fascinerats av historien kring Stiftelsen Forum Finnvedens bildande och hur Nothinpriset skapades.

Temat för dagen var omvärldsanalys, ett bra arbetssätt som ger bättre beslut och lönsamhet. Annika Winsth, Chefekonom på Nordea, berättade om ekonomiska trender och utvecklingar runt om i världen. Om hur bra det går för många ekonomier. Om Kina som idag har världens största ekonomi. Om Indien som har världens största potential. Om USAs många år med högkonjunktur och om Trumps ringa del eller ingen del i denna utveckling. Om motor Tyskland som fortfarande rullar på i bra fart och hjälper övriga EU länder att följa efter. Det går också riktigt bra för Sverige enligt Annika. Men våra bra siffror är lite konstlade. Vi öser ut pengar för att ekonomin ska hålla hög takt och betalar dåligt av statsskulden. Det gör Annika lite orolig för framtiden och hon ser att vi går mot en svagare konjunktur.

Mats Hilding slog sig ner i intervjuhörnan och svarade på Claes Elfsbergs frågor om omvärldsanalys. Det personliga mötet är viktigt för att få trovärdigt besked om olika marknader. Därför gör Mats många reser varje år, över hela världen och lyssnar på kundernas behov och krav. Alla dessa kontakter har gett många viktiga impulser och besked om hur vi ska agera, var vi ska agera och när vi ska göra det, säger Mats.

Mattias Goldmanns omvärldsanalys fokuserade på hållbar utveckling och vilka möjligheter det ger näringslivet för nyutveckling, nya affärsmöjligheter och bättre lönsamhet. Han poängterade vikten av att ligga tidigt i marknadsanpassningen. Den som är först med att lansera miljövänliga produkter har stor chans att behålla tätpositionen på marknaden.

Efter att huvudtalarna hade varit uppe på scenen blev det stor musik av två unga grabbar. Bröderna David och Oskar Stille-Lundgren. Oskar, 14 år, spelade piano som en virtuos och publiken lyssnade andäktigt till Revolutionsetyden av Chopin. David, 10 år, tog några snabba steg upp på scenen, grabbade tag i mikrofonen, nickade till orkestern som började spela och Oskar sjöng ”När guldet blev till sand” så smäktande att inte ett öga var torrt. Applåderna var mäktiga. Nog märktes det att David och Oskar fått goda anlag från mamma och pappa, Gisela Stille och John Lundgren som ofta har huvudroller på Köpenhamnsoperan.

Årets Nothinpristagare är Göran Martinsson och Martin Johansson, Stolab, Smålandsstenar. Det är före detta Vd:n och ägaren tillsammans med nuvarande Vd:n och ägaren som får priset för sitt strävsamma sätt att bygga upp företaget till en marknadsledande position inom massiva trämöbler. Se juryns motivering under fliken Nothinpristagare.

NÄRINGSLIVSDAGEN 2016

Årets Näringslivsdag drog nästan fullt hus. Lediga platser fanns bara på balkongens två sista bänkrader, som innebar ca 400 besökare. De fick uppleva en mycket intressant eftermiddag med bra talare, högt tempo i intervjuhörna, bra musikunderhållning och värdiga Nothinpristagare. Den bilden gav de vi pratade med på det populära efterminglet. Många tyckte Dagen varit den bästa de varit på. Ett härligt betyg som inspirerar oss i Stiftelsens att ytterligare spänna bågen för ännu bättre Näringslivsdagar, som fyller hela Arken och som underhåller och inspirerar deltagare från hela regionen.

Temat i år var BRA LEDARSKAP och huvudtalarna var Carl Bennet, Carl Bennet AB, och Magnus Welander, koncernchef på Thule Group. De bjöd på sin erfarenhet och gav bra praktiska exempel. Båda var överens att ett vinnande koncept är delegering av ansvaret, tydliga mål och uppföljning av resultaten. Carl Bennet förfasade sig över de toppstyrda organisationerna som finns på alltför många håll, där man inte utnyttjar den kraft som finns hos medarbetarna i organisationen. Efter talen bjöd Lennart Persson in huvudtalarna till sin intervjuhörna, liksom vår nye Landshövding Håkan Sörman och Maria Ericsson, vd på Kontek i Ljungby. Det blev intressanta diskussioner kring temat och deltagarna kom överens om att en bra ledare har stort engagemang, djupa kunskaper om företaget och ser till att medarbetarna trivs på sin arbetsplats.

Under hela Näringslivsdagen fanns Nothinorkestern på scenen och gjorde många uppskattade musikaliska instick som fick tiden att flyga iväg. Regionens nya operastjärna, Annie Fredriksson från Gnosjö, tog ton som nästan lyfte taket. Det var riktig örongodis vi fick ta del av.

Årets Nothinpristagare blev bröderna Jonas och Peter Abrahamsson, Gjuteriteknik i Värnamo. När Lennart Persson intervjuade bröderna blev det tydligt att företagets fina utveckling beror mycket på den företagskultur som byggts upp med bra laganda, engagerade medarbetare och viljan att utvecklas. Juryns motivering finns under fliken Nothinpristagare.

NÄRINGSLIVSDAGEN 2015

Rune Andersson, Mellby gård och tidigare koncernchef på Trelleborg, var dagens huvudtalare. Han fångade publiken med stor humor och intressanta berättelser från sina olika chefspositioner. Johanna Öberg, VD på Stampen Media, berättade om mediernas tuffa situation med minskade prenumerations- och annonsintäkter från papperstidningarna och svårigheterna att få tillräckligt betalt för de digitala tidningarna. Utmaningarna är stora, men Johanna berättade också om stora nya projekt, som hon är övertygad ska vända trenden till en uppåtgående kurva. Therese Sjölund, VD Åre Destination, berättade om hur många nya entreprenörer blåser liv i sommarturismen i Åre. Det har skapat nyinflyttningar, nya företag och nya arbetstillfällen. Professor Carl Michael Johannesson intervjuades om projekt TED, som inneburit att duktiga svenska och utländska masterstudenter kommit till Gnosjöregionen för projektarbeten. Nina von Krusenstjerna intervjuades om sitt nya jobb som VD för Business Gnosjöregion. Till årets Nothinpristagare utsågs ägartrion på GARO i Gnosjö. Företaget tillverkar elektriskt installationsmateriel. Genom en ständig förändring av produktsortimentet och produktionen har företaget kunnat lansera nya egentutvecklade produkter som skapat bra resultat under många år. Läs hela juryns motivering under fliken Nothinpristagare.

Ca 400 personer fick uppleva ett nytt upplägg av NÄRINGSLIVSDAGEN. Vid det inledande minglet var sittmöjligheterna i matsalen borta och besökarna fick ställa sig kring runda ståbord när de skulle smaka på goda smörrebröd och kaffe eller annat drickbart. Resultatet blev mer diskussion och högre stämning. Teaterringning behövdes för att uppmärksamma deltagarna när det var dags att förlytta sig till stora salen. Där möttes de av välkomnande musik från den nykomponerade Nothinorkestern. Vår landshövding höll traditionsenligt invigningstalet. Tiden för talen hade detta år minskats medan intervju- och diskussionstiden förlängts. Lennart Persson fick mycket beröm för intervjuerna med sina gäster i intervjuhörnan. Jonas Gallneby var dagens konferencier som såg till att tempo och stämning höll hög nivå. De korta musikaliska inslagen från Nothinorkestern fungerade som friska fläktar i lokalen. Under det avslutande minglet i foajén fick flera deltagare säga sin mening om det nya upplägget för dagen. Vi fick enbart positiva svar. Det innebär att 2016 års Näringslivsdag kommer att ha samma upplägg.

NÄRINGSLIVSDAGEN 2014

Årets Näringslivsdag i Gnosjöregionen var den 31:a i ordningen och många av besökarna betygsatte den som en av de bästa. Temat för dagen var ”Finansiering för utveckling” och på scenen fanns ett starkt talarfält.

Traditionsenligt invigde vår Landshövding Minoo Aktharzand dagen genom att berätta om Länsstyrelsens del i initiativet för etableringen av det regionala utvecklings- och riskkapitalbolaget, JBD. Avslutningsvis uppmanade hon kommuner och regionala näringslivet att gemensamt agera för att den nya Europabanan ska byggas från Jönköping via Värnamo och Ljungby till Helsingborg, Köpenhamn och Hamburg.

Först bland talarna kring dagens tema var Annika Falkengren, SEBs koncernchef, som Future Magazine nyligen utsett till världens 4:e mäktigaste kvinna utanför USA och Asien. Hon berättade intensivt och kraftfullt om den moderna banken som fått anpassa sig till myndigheternas mycket större krav på informationsinsamling - krav som ska hindra framtida bankkriser. Annika berättade också om hur finansmarknaden ser på konjunkturutvecklingen och hur hon ser på SEBs egen utveckling.

Efter Annika tog tre riskkapitalister plats på scenen. Dessa representerade tre olika nivåer och inriktningar. Ulf Rosberg från Nordic Capital som har inriktning på lånefinansierade företagsuppköp i den nordiska regionen. Per Nordberg från Fouriertransform som är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att stärka den svenska tillverkningsindustrin. Dan Friberg från JBD, Jönköping Business Development, som är ett investmentföretag med affärsidén att investera i kommersiellt inriktade team och entreprenörer i Jönköpingsregionen. Thomas Nilsson, SEB, deltog också i panelen för att försvara bankernas position som finansiärer. Det var många intressanta synpunkter och faktauppgifter som kom fram under debatten som följde. Bland annat belystes gränsdragningen mellan bankernas och riskkapitalisternas finansieringsmöjligheter, vilka tidsramar man arbetar med, vilken kompetens man kan tillföra, hur man väljer olika grader av ägande och några av de viktigaste bedömningsgrunderna för finansiering.

Dagen avslutades med presentation av årets Nothinpristagare. Det blev Familjen Tibratt, Nordiska Plast. Pappa Rolf köpte företaget 1973, som då hade en omsättning på 0,866 Mkr och en inriktning mot förvaringsprodukter i plast för hushållen. Några år senare började mamma Birgitta arbeta som ekonomiansvarig. För tjugo år sedan kom sönerna Fredrik och Karl också i företaget. Idag är Karl VD och Fredrik Inköpschef. Under alla år har företaget visat svarta siffror i bokslutet och överskotten har konsekvent investerats i företaget. Idag har Nordiska Plast ett mycket brett egetutvecklat sortiment av förvaringsprodukter som produceras i högautomatiserad produktionsanläggning och som snabbt och tillförlitligt når kunderna genom välfungerande logistik. Omsättningen är idag 124 Mkr. Juryns motivering, se sid Nothinplaketten

Anki Albertsson stod för underhållningen och fick stora ovationer för sitt framträdande. Moderator för dagen var Lennart Persson.