ÖVERSTÅTHÅLLARE TORSTEN NOTHIN, (1884 -1972)

Torsten Nothin var en stor och aktad statsman som gjorde viktiga insatser under den oroliga mellankrigstiden och andra världskriget. Torsten var en rättskaffens man som åtnjöt stort förtroende inom rättsväsendet, politiken, näringslivet och hovet. Han hade knivskarpt intellekt och stor analytisk förmåga.
Det gav honom många tunga uppdrag för Sverige. Torsten föddes i Våxtorp strax öster om Värnamo där hans far arbetade som komminister. När Torsten var 9 år blev fadern kyrkoherde i Fryele församling och familjen flyttade till Fryele prästgård. Föräldrarna var djupt religiösa och Torsten fick ofta följa med sin mor när hon gjorde besök hos torpare och backstugesittare. Många var mycket fattiga och det gjorde ett starkt intryck på Torsten som han bar med sig i hela livet.

Elva år gammal skickades han till Katedralskolan i Växjö där han gick i skolan i sju år. Torsten valde sedan att studera juridik i Lund och tog sin examen 21 år gammal. Hans juridiska karriär omfattade både Göta hovrätt och Högsta domstolen.

Under lundatiden gick Torsten med i det socialdemokratiska partiet. Vid valet 1917 gick socialdemokraterna starkt framåt och bildade regering tillsammans med liberalerna. Torsten blev erbjuden byråchefsjobbet för lagärenden inom finansdepartementet och tackade ja. Året efter avancerade han till statssekreterare och då skrev han även lagstiftningen till det första systemet för kommunal skatteutjämning. Under perioden 1920-1933 ingick Torsten i samtliga fem socialdemokratiska minoritetsregeringar.

Vid sidan om regeringsarbetet arbetade han som generaldirektör för lantmäteristyrelsen. 1933 utsågs Torsten till överståthållare (en tjänst som i dag kan liknas vid landshövding för Stockholm). Den tjänsten hade han fram till sin pensionering 1949. Torsten Nothin hade också flera poster inom näringslivet. Han var statens styrelseledamot i Grängesberg och LKAB och statens representant i upprensningsarbetet efter Krügerkraschen. Under flera år satt han som ordförande i SAAB och styrelseledamot i bl.a. Huvudstaden, Liv-Thule och Johnssonkoncernen.