Kategorier
Okategoriserade

AML konsult – ta in rätt expertis 

I vår tid har problem med penningtvätt och exempelvis finansiering av terror skapat helt nya regler för företag att förhålla sig till. AML är ett finansiellt regelverk som ställer höga krav på att exempelvis banker och företag inom investeringsbranschen uppfyller och efterlever de lagar och regler som finns

Det övergripande ansvaret ligger hos Finansinspektionen, men varje enskild aktör inom dessa områden har också ett stort eget ansvar i att följa regelverket kring AML. 

Penningtvätt – ett hot mot vårt system 

AML betyder i sin tur Anti Money Laundring och syftet är att en bank direkt ska få upp varningsflaggor om misstänkt penningtvätt – eller andra oegentligheter från sina kunder. 

Har man det? I många fall saknas den kompetensen och det innebär också att exempelvis en bank eller ett företag inom investering dels kan bidra till att göra pengar rena – men även att man kan hjälpa kriminella nätverk att fortsätta utvecklas och bli större. Inget av detta är att föredra. 

Genom att ta in en AML konsult får man en nyckelspelare inom det egna företaget och man ser till att den egna verksamheten inte får de vanliga kryphål och luckor för penningtvätt som normalt kan användas.

En AML konsult gör skillnad 

 I en tid då dessa problem – tyvärr – är vanligare än någonsin krävs en enorm kompetens för att identifiera misstänkta verksamheter. En AML konsult kan snabbt sätta sig in i exempelvis ett företag inom finans affärer och slå på en larmknapp om någonting inte följer regelverket inom AML. Det är en uppgift som alla tjänar på i det långa loppet. 

Penningtvätt skadar inte bara det ekonomiska systemet, den enskilda aktören som utnyttjas eller en bank – det skadar hela vårt demokratiska system. Genom att ta in en expert i form av en AML konsult kan man som bank eller företag säkerställa trygga rutiner och processer – helt utan luckor och hål för kriminella att utnyttja.