Kategorier
Säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete ger trygghet på arbetsplatsen

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att arbeta förebyggande för att undvika bränder samt regelbundet underhålla det som måste fungera om det börjar brinna.

Lagstadgade brandskyddsåtgärder finns reglerade i Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Det som kallas systematiskt brandskyddsarbete eller SBA är en del av dessa åtgärder. Alla företag, organisationer och verksamheter ska systematiskt och kontinuerligt arbeta för sitt brandskydd. Detta arbete innebär dels förebyggande arbete så att bränder inte uppstår, dels ett kontinuerligt underhåll av allt som måste fungera om det blir en eldsvåda.

Regelbundna utrymningsövningar är viktiga för att alla som vistas i en byggnad ska veta hur de ska agera vid en eventuell brand. Men utrymningsövningarna ger bara anvisningar om hur man ska ta sig ut ur byggnaden, vilka utrymmen man ska kontrollera och var man har sin uppsamlingsplats. Det systematiska brandskyddsarbetet omfattar mycket mer och är viktigt ur ett brandförebyggande syfte. Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för att brandskyddsarbetet bedrivs på ett korrekt sätt.

Systematiskt brandskyddsarbete skapar trygghet om det sköts regelbundet

När man anlitar ett företag som arbetar med systematiskt brandskyddsarbete så får man hjälp att göra en riskanalys i verksamhetens lokaler. I riskanalysen framgår det var riskerna finns. Men man bedömer också möjligheten att ta bort vissa risker eller skapa rutiner för att minska konsekvenserna av dem vid en eventuell brand.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär också att man tar fram en plan för vad som ska göras om det skulle börja brinna. Man skapar rutiner som är anpassade till verksamheten och som är bundna till en funktion snarare än en person. Ett bra systematiskt brandskydd bygger på en väl fungerande teknik men också på kunskap och praktiska övningar. För att säkerställa att brandskyddet fungerar krävs det rutiner för regelbundet underhåll och kontroll av bland annat utrymningsvägar, branddörrar och släckutrustning.

Kategorier
Säkerhet

Företagslarm för moderna företag i Stockholm

Det är väl ingen som egentligen vill vara omodern? Och speciellt inte när det kommer till larm och säkerhet. Få trygga företagslarm installerade i Stockholm.

Ibland känns det som en onödig utgift. Behöver ni egentligen ett larm? Ni har ju inte direkt uppgifter om hur man skjuter upp en raket till månen på ert kontor. Men även små saker kan vara förödande om de skulle försvinna eller förstöras eller bli stulna. Det är viktigt att ni håller era lokaler under uppsikt dygnet runt. Därför är det en god idé att installera larm för företag i Stockholm för att skapa en större trygghet.

När man känner att man arbetar i en miljö som är övervakad och trygg så har man lättare att slappna av. Det gör att man kan sköta sitt jobb på ett bättre sätt. Men det är inte bara kameraövervakning och inbrottslarm som kan göra skillnad i ert säkerhetssystem. Hur ser det till exempel ut med era passersystem och lås? Moderna lösningar gör att ni får ett kontrollerat område.

Olika låssystem och företagslarm

När det kommer till låssystem och företagslarm så finns det ett oändligt antal att välja bland. Det är extra viktigt att ha uppdaterade system på kontoret. Tänk vad som skulle hända om någon faktiskt fick tag på era företagshemligheter eller konfidentiella uppgifter om kunder? Därför är det viktigt att kontrollera tillgången till olika delar av kontoret. Med passersystemet kan ni välja bland nyckelbrickor, kodkort och koder för att kontrollera alla rörelser.

När det kommer till larm så finns det många olika typer av inbrottslarm, så det är viktigt att ni får en specialanpassad lösning. Det gör att ni kan känna er säkra på att ingen kan störa den frid som ni har jobbat så hårt med att skapa. Inbrottslarm kan inte bara upptäcka tjuvar som redan är på väg in, det kommer också att avskräcka många potentiella inbrottstjuvar från att ens försöka.