Kategorier
Rusta & Matcha

Rusta och Matcha i Sigtuna stärker den lokala arbetsmarknaden

Rusta och Matcha i Sigtuna stärker den lokala arbetsmarknaden genom sina skräddarsydda insatser och ett stort nätverk av arbetsgivare. Läs vidare i artikeln.

Att Rusta och Matcha i Sigtuna hjälper arbetssökande och arbetsgivare är en viktig pusselbit för den lokala ekonomin. Det handlar om att förbereda personer för arbetslivet genom en skräddarsydd insats baserad på individens behov och kompetens. Att tänka på arbete som en mötesplats där både arbetssökande och företag finner varandra gynnar båda parter.

För de som bor i Sigtuna eller kanske överväger att flytta dit, erbjuder programmet Rusta och Matcha en praktisk hjälp på den utmanande arbetsmarknaden. Den personliga coachningen och tillgången till ett brett nätverk av arbetsgivare gör att chansen att hitta rätt jobb ökar betydligt.

Rusta och Matcha i Sigtuna skapar broar mellan branscher

Att effektivt kunna matcha arbetssökandes ambitioner och färdigheter med arbetsgivares behov kräver ett djupgående arbete. Coachgruppen har visat sig vara en ovärderlig resurs i detta sammanhang. Insikten att varje arbetssökande har en unik potential och att varje jobb kan vara startskottet för en ny karriärväg, gör att programmet ständigt utvecklas och anpassas.

Särskilt i Sigtuna, där turism och service spelar en stor roll bredvid mer traditionella industrier, finns det stora möjligheter att rusta och matcha individer med företag som ser värdet i en mångsidig personalstyrka. Programmet understöder därmed inte bara individer i deras strävan efter sysselsättning, utan bidrar samtidigt till kommunens ekonomiska tillväxt.

Kategorier
Rusta & Matcha

Hitta din väg tillbaka till arbetsmarknaden med Rusta och matcha

Att navigera i arbetslivets utmaningar kan ibland kännas överväldigande, särskilt efter perioder av frånvaro som sjukskrivning eller andra livsförändringar. Rusta och matcha erbjuder en unik möjlighet för arbetssökande att kartlägga sina färdigheter och hitta vägen till drömjobbet. Denna tjänst, initierad av Arbetsförmedlingen, är designad för att överbrygga gapet mellan arbetsökandes potential och arbetsmarknadens efterfrågan.

Rusta och matcha är en tjänst skapad för att stötta individer som står inför utmaningen att återinträda i arbetslivet. Livet kommer med sina svängningar, och ibland kan dessa leda till att man känner sig distanserad från arbetsmarknaden. Det kan handla om allt från hälsorelaterade frånvaron till en längre tids arbetslöshet. Denna tjänst syftar till att ge arbetssökande de verktyg de behöver för att åter bli en aktiv del av arbetslivet.

Funktionen hos Rusta och matcha

Genom Rusta och matcha får arbetssökande tillgång till personlig coaching och metoder för att effektivisera jobbsökandet. Tjänsten inleds med en kartläggning av individens kompetenser och färdigheter, vilket är avgörande för att identifiera lämpliga jobbmöjligheter. Coaching med Rusta och matcha inkluderar även strategier för att förbättra din anställbarhet, från CV-skrivning till förberedelser inför anställningsintervjuer.

Tack vare ett samarbete med olika karriärkonsulter erbjuder Rusta och matcha en skräddarsydd plan för varje deltagare. Detta innebär att oavsett din bakgrund eller de specifika utmaningar du står inför, kan du hitta en väg framåt. Coaching med Rusta och matcha är en viktig del i denna process, där du får stöd och vägledning för att uppnå dina karriärmål.

Din väg framåt

Att ta steget att engagera sig i Rusta och matcha kan vara avgörande för din karriärutveckling. Med rätt stöd och resurser kan du omvandla tidigare hinder till byggstenar för framtiden. Detta program är mer än bara en bro till nästa jobb; det är en möjlighet att återupptäcka dina styrkor och ambitioner.

Genom att anamma de verktyg och tekniker som Rusta och matcha erbjuder, kan du öppna nya dörrar för din karriär. Det är dags att steg för steg bygga upp ditt självförtroende och din kompetens, redo att möta arbetsmarknadens krav. Denna tjänst är en värdefull resurs för alla som strävar efter att återta sin plats i arbetslivet med ny energi och motivation.