Kategorier
Rusta & Matcha

Rusta och Matcha i Sigtuna stärker den lokala arbetsmarknaden

Rusta och Matcha i Sigtuna stärker den lokala arbetsmarknaden genom sina skräddarsydda insatser och ett stort nätverk av arbetsgivare. Läs vidare i artikeln.

Att Rusta och Matcha i Sigtuna hjälper arbetssökande och arbetsgivare är en viktig pusselbit för den lokala ekonomin. Det handlar om att förbereda personer för arbetslivet genom en skräddarsydd insats baserad på individens behov och kompetens. Att tänka på arbete som en mötesplats där både arbetssökande och företag finner varandra gynnar båda parter.

För de som bor i Sigtuna eller kanske överväger att flytta dit, erbjuder programmet Rusta och Matcha en praktisk hjälp på den utmanande arbetsmarknaden. Den personliga coachningen och tillgången till ett brett nätverk av arbetsgivare gör att chansen att hitta rätt jobb ökar betydligt.

Rusta och Matcha i Sigtuna skapar broar mellan branscher

Att effektivt kunna matcha arbetssökandes ambitioner och färdigheter med arbetsgivares behov kräver ett djupgående arbete. Coachgruppen har visat sig vara en ovärderlig resurs i detta sammanhang. Insikten att varje arbetssökande har en unik potential och att varje jobb kan vara startskottet för en ny karriärväg, gör att programmet ständigt utvecklas och anpassas.

Särskilt i Sigtuna, där turism och service spelar en stor roll bredvid mer traditionella industrier, finns det stora möjligheter att rusta och matcha individer med företag som ser värdet i en mångsidig personalstyrka. Programmet understöder därmed inte bara individer i deras strävan efter sysselsättning, utan bidrar samtidigt till kommunens ekonomiska tillväxt.

Kategorier
Redovisningsbyrå

Tryggt med redovisningsbyrå i Stockholm 

Anlitar man en seriös redovisningsbyrå i Stockholm har man en garanti för att bokföringen sker i enlighet med lagens bestämmelser. Det kan ofta kännas tryggt. 

I takt med den ökade digitaliseringen har mycket fiffel försvunnit. Marknadsknallar med så kallade hästhandlarplånböcker är inte så aktuella när folk inte längre bär på sig kontanter. Det krävs kassaregister, och myndigheterna gör sina inspektioner. De flesta kunder vill ha kvitton för stora inköp, och med all digital kontroll är det svårt att fuska. 

Det underlättar för laglydiga företagare att så mycket kan skötas digitalt. Man kan skicka filer till sin redovisningsbyrå i Stockholm, som sköter all bokföring på ett föredömligt sätt. Det är bokföringslagen som anger hur man ska kontera sina transaktioner och att detta måste ske löpande med numrerade verifikat. 

Redovisningsbyrå med många experter 

En punktlig redovisning innebär att företagaren alltid har kontroll över sina utestående kundfakturor och aktuella leverantörsskulder. När verifikaten är inmatade kan en redovisningsbyrå i Stockholm få fram kundreskontra och leverantörsreskontra på någon minut. Det är också lätt att ta fram kundstatistik och planera sin försäljning. Datoriseringen har många fördelar och man sparar många arbetstimmar. 

En redovisningsbyrå i Stockholm har tystnadsplikt, så man behöver inte vara rädd för att konkurrenterna får reda på affärshemligheter, inte ens om man anlitar samma byrå. Sekretess är en helt nödvändig hederssak, men man kan däremot få branschtips om hur man kan tjäna mer pengar genom rätt avdrag eller bidrag. Personalen på byrån har mycket stor och skiftande kompetens, så det finns ett nätverk av experter redan där.

Kategorier
Okategoriserade

AML konsult – ta in rätt expertis 

I vår tid har problem med penningtvätt och exempelvis finansiering av terror skapat helt nya regler för företag att förhålla sig till. AML är ett finansiellt regelverk som ställer höga krav på att exempelvis banker och företag inom investeringsbranschen uppfyller och efterlever de lagar och regler som finns

Det övergripande ansvaret ligger hos Finansinspektionen, men varje enskild aktör inom dessa områden har också ett stort eget ansvar i att följa regelverket kring AML. 

Penningtvätt – ett hot mot vårt system 

AML betyder i sin tur Anti Money Laundring och syftet är att en bank direkt ska få upp varningsflaggor om misstänkt penningtvätt – eller andra oegentligheter från sina kunder. 

Har man det? I många fall saknas den kompetensen och det innebär också att exempelvis en bank eller ett företag inom investering dels kan bidra till att göra pengar rena – men även att man kan hjälpa kriminella nätverk att fortsätta utvecklas och bli större. Inget av detta är att föredra. 

Genom att ta in en AML konsult får man en nyckelspelare inom det egna företaget och man ser till att den egna verksamheten inte får de vanliga kryphål och luckor för penningtvätt som normalt kan användas.

En AML konsult gör skillnad 

 I en tid då dessa problem – tyvärr – är vanligare än någonsin krävs en enorm kompetens för att identifiera misstänkta verksamheter. En AML konsult kan snabbt sätta sig in i exempelvis ett företag inom finans affärer och slå på en larmknapp om någonting inte följer regelverket inom AML. Det är en uppgift som alla tjänar på i det långa loppet. 

Penningtvätt skadar inte bara det ekonomiska systemet, den enskilda aktören som utnyttjas eller en bank – det skadar hela vårt demokratiska system. Genom att ta in en expert i form av en AML konsult kan man som bank eller företag säkerställa trygga rutiner och processer – helt utan luckor och hål för kriminella att utnyttja.  

Kategorier
Säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete ger trygghet på arbetsplatsen

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att arbeta förebyggande för att undvika bränder samt regelbundet underhålla det som måste fungera om det börjar brinna.

Lagstadgade brandskyddsåtgärder finns reglerade i Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Det som kallas systematiskt brandskyddsarbete eller SBA är en del av dessa åtgärder. Alla företag, organisationer och verksamheter ska systematiskt och kontinuerligt arbeta för sitt brandskydd. Detta arbete innebär dels förebyggande arbete så att bränder inte uppstår, dels ett kontinuerligt underhåll av allt som måste fungera om det blir en eldsvåda.

Regelbundna utrymningsövningar är viktiga för att alla som vistas i en byggnad ska veta hur de ska agera vid en eventuell brand. Men utrymningsövningarna ger bara anvisningar om hur man ska ta sig ut ur byggnaden, vilka utrymmen man ska kontrollera och var man har sin uppsamlingsplats. Det systematiska brandskyddsarbetet omfattar mycket mer och är viktigt ur ett brandförebyggande syfte. Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för att brandskyddsarbetet bedrivs på ett korrekt sätt.

Systematiskt brandskyddsarbete skapar trygghet om det sköts regelbundet

När man anlitar ett företag som arbetar med systematiskt brandskyddsarbete så får man hjälp att göra en riskanalys i verksamhetens lokaler. I riskanalysen framgår det var riskerna finns. Men man bedömer också möjligheten att ta bort vissa risker eller skapa rutiner för att minska konsekvenserna av dem vid en eventuell brand.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär också att man tar fram en plan för vad som ska göras om det skulle börja brinna. Man skapar rutiner som är anpassade till verksamheten och som är bundna till en funktion snarare än en person. Ett bra systematiskt brandskydd bygger på en väl fungerande teknik men också på kunskap och praktiska övningar. För att säkerställa att brandskyddet fungerar krävs det rutiner för regelbundet underhåll och kontroll av bland annat utrymningsvägar, branddörrar och släckutrustning.

Kategorier
Skyltar & Dekor

Skyltar för alla dina behov

Vill du visa vägen till ditt hus, din ateljé eller din gårdsförsäljning? Sätt upp skyltar så att folk hittar dit. Skyltar ger både information och gör reklam.

Du ser skyltar överallt i samhället. De ger information om platser och gatunamn. Som turist är man beroende av att skyltar visar vägen. Det finns företag som är experter på att tillverka olika sorters skyltar. Vill du beställa en, så kan du få precis det du vill ha.

En del skyltar är numera digitala, och det innebär att informationen kan ändras utan att du behöver byta skylten. Det underlättar när det gäller tågtidtabeller och prisuppgifter, för det är sådant som ändrar sig ofta.

Beställ skyltar för din verksamhet

Det finns även dekorativa skyltar som gör reklam för en verksamhet, som typ frisör eller blomsteraffär. Ofta är dessa skyltar försedda med led-lampor som ger bra sken utan att skylten blir varm. De är kostnadseffektiva, för lamporna har lång livslängd och drar mycket lite ström.

Vilken typ av skylt du än önskar kan du beställa den enligt dina egna önskemål. Rita upp en skiss, så ordnar skyltföretaget resten. Bara du är tydlig med dina önskemål, kan du få skyltar i precis det utförande du begär.

Skyltar som är digitala prislappar

Ännu ett användningsområde för skyltar är inne i varuhus och stormarknader. Dels finns det stora skyltar som visar olika avdelningar i varuhuset, men det finns också små digitala skyltar med priser. Fördelen är att de ändras centralt via en dator, och själva skylten sitter kvar.

Hanteringen av skyltar har alltså förenklats mycket eftersom tekniken ger så många fler möjligheter numera. En vanlig skylt blir lätt inaktuell, men digitala skyltar har man kvar länge och det är lätt att justera information om exempelvis priser och tågtider. Du kan också enkelt byta reklambudskap på dina skyltar i olika kampanjer.

Se mer här: www.skyltodekor.se.

Kategorier
Rusta & Matcha

Hitta din väg tillbaka till arbetsmarknaden med Rusta och matcha

Att navigera i arbetslivets utmaningar kan ibland kännas överväldigande, särskilt efter perioder av frånvaro som sjukskrivning eller andra livsförändringar. Rusta och matcha erbjuder en unik möjlighet för arbetssökande att kartlägga sina färdigheter och hitta vägen till drömjobbet. Denna tjänst, initierad av Arbetsförmedlingen, är designad för att överbrygga gapet mellan arbetsökandes potential och arbetsmarknadens efterfrågan.

Rusta och matcha är en tjänst skapad för att stötta individer som står inför utmaningen att återinträda i arbetslivet. Livet kommer med sina svängningar, och ibland kan dessa leda till att man känner sig distanserad från arbetsmarknaden. Det kan handla om allt från hälsorelaterade frånvaron till en längre tids arbetslöshet. Denna tjänst syftar till att ge arbetssökande de verktyg de behöver för att åter bli en aktiv del av arbetslivet.

Funktionen hos Rusta och matcha

Genom Rusta och matcha får arbetssökande tillgång till personlig coaching och metoder för att effektivisera jobbsökandet. Tjänsten inleds med en kartläggning av individens kompetenser och färdigheter, vilket är avgörande för att identifiera lämpliga jobbmöjligheter. Coaching med Rusta och matcha inkluderar även strategier för att förbättra din anställbarhet, från CV-skrivning till förberedelser inför anställningsintervjuer.

Tack vare ett samarbete med olika karriärkonsulter erbjuder Rusta och matcha en skräddarsydd plan för varje deltagare. Detta innebär att oavsett din bakgrund eller de specifika utmaningar du står inför, kan du hitta en väg framåt. Coaching med Rusta och matcha är en viktig del i denna process, där du får stöd och vägledning för att uppnå dina karriärmål.

Din väg framåt

Att ta steget att engagera sig i Rusta och matcha kan vara avgörande för din karriärutveckling. Med rätt stöd och resurser kan du omvandla tidigare hinder till byggstenar för framtiden. Detta program är mer än bara en bro till nästa jobb; det är en möjlighet att återupptäcka dina styrkor och ambitioner.

Genom att anamma de verktyg och tekniker som Rusta och matcha erbjuder, kan du öppna nya dörrar för din karriär. Det är dags att steg för steg bygga upp ditt självförtroende och din kompetens, redo att möta arbetsmarknadens krav. Denna tjänst är en värdefull resurs för alla som strävar efter att återta sin plats i arbetslivet med ny energi och motivation.

Kategorier
Säkerhet

Företagslarm för moderna företag i Stockholm

Det är väl ingen som egentligen vill vara omodern? Och speciellt inte när det kommer till larm och säkerhet. Få trygga företagslarm installerade i Stockholm.

Ibland känns det som en onödig utgift. Behöver ni egentligen ett larm? Ni har ju inte direkt uppgifter om hur man skjuter upp en raket till månen på ert kontor. Men även små saker kan vara förödande om de skulle försvinna eller förstöras eller bli stulna. Det är viktigt att ni håller era lokaler under uppsikt dygnet runt. Därför är det en god idé att installera larm för företag i Stockholm för att skapa en större trygghet.

När man känner att man arbetar i en miljö som är övervakad och trygg så har man lättare att slappna av. Det gör att man kan sköta sitt jobb på ett bättre sätt. Men det är inte bara kameraövervakning och inbrottslarm som kan göra skillnad i ert säkerhetssystem. Hur ser det till exempel ut med era passersystem och lås? Moderna lösningar gör att ni får ett kontrollerat område.

Olika låssystem och företagslarm

När det kommer till låssystem och företagslarm så finns det ett oändligt antal att välja bland. Det är extra viktigt att ha uppdaterade system på kontoret. Tänk vad som skulle hända om någon faktiskt fick tag på era företagshemligheter eller konfidentiella uppgifter om kunder? Därför är det viktigt att kontrollera tillgången till olika delar av kontoret. Med passersystemet kan ni välja bland nyckelbrickor, kodkort och koder för att kontrollera alla rörelser.

När det kommer till larm så finns det många olika typer av inbrottslarm, så det är viktigt att ni får en specialanpassad lösning. Det gör att ni kan känna er säkra på att ingen kan störa den frid som ni har jobbat så hårt med att skapa. Inbrottslarm kan inte bara upptäcka tjuvar som redan är på väg in, det kommer också att avskräcka många potentiella inbrottstjuvar från att ens försöka.

Kategorier
Rekrytering

Executive search i Stockholm gav résultat

När man vill hitta professionella nyckelpersoner till företaget i Stockholm är executive search ett bra val. Det ökar chansen att anställa rätt person.

Den gamla avdelningschefen på försäljning hade slutat plötsligt och det rådde en spänd stämning på jobbet, Hur skulle det bli nu? Det var den stora frågan. Var det någon i teamet som skulle få chansen eller skulle det komma någon ny? Ingen ville ha en gammal arbetskamrat som chef men tanken på en ny person de inte kände var lite läskig

Personalchefen var sjuk så nu hade det verkligen kört ihop sig. Det blev Anna på Ekonomi som fick ta tag i saken. Det var ganska stressande för henne som aldrig rekryterat någon tidigare. Men det var kris och det fanns ingen tid att förlora. Hon kom dock på att hon kunde ringa till en vän som hade mer erfarenhet. Av honom fick hon reda på ett sätt att hitta de bästa anställda.

Executive search visste råd

Anna tog kontakt med ett företag som gjorde executive search i Stockholm. Det innebar att de matchade de önskemål som hon skickade med sökande som hade de rätta kriterierna. Detta sparade tid för företaget, samtidigt som det professionella företaget kunde hitta den spetskompetens hon sökte, riktigt snabbt.

Som hon väntat sig fick hon några namn på personer som kunde komma på intervju. Tacksam för hjälpen kontaktade hon dessa och bokade in tider. När de kom var det Anna som genomförde intervjun och nu insåg hon att hon tyckte det var riktigt roligt. Efter första omgången sållade hon bort några och bad de övriga att komma tillbaka. Därifrån valde hon Andres, som var en mycket kompetent person som dessutom hade bra social kompetens och var mycket lätt att tycka om. Han skulle passa perfekt i deras team.