Kategorier
Redovisningsbyrå

Tryggt med redovisningsbyrå i Stockholm 

Anlitar man en seriös redovisningsbyrå i Stockholm har man en garanti för att bokföringen sker i enlighet med lagens bestämmelser. Det kan ofta kännas tryggt. 

I takt med den ökade digitaliseringen har mycket fiffel försvunnit. Marknadsknallar med så kallade hästhandlarplånböcker är inte så aktuella när folk inte längre bär på sig kontanter. Det krävs kassaregister, och myndigheterna gör sina inspektioner. De flesta kunder vill ha kvitton för stora inköp, och med all digital kontroll är det svårt att fuska. 

Det underlättar för laglydiga företagare att så mycket kan skötas digitalt. Man kan skicka filer till sin redovisningsbyrå i Stockholm, som sköter all bokföring på ett föredömligt sätt. Det är bokföringslagen som anger hur man ska kontera sina transaktioner och att detta måste ske löpande med numrerade verifikat. 

Redovisningsbyrå med många experter 

En punktlig redovisning innebär att företagaren alltid har kontroll över sina utestående kundfakturor och aktuella leverantörsskulder. När verifikaten är inmatade kan en redovisningsbyrå i Stockholm få fram kundreskontra och leverantörsreskontra på någon minut. Det är också lätt att ta fram kundstatistik och planera sin försäljning. Datoriseringen har många fördelar och man sparar många arbetstimmar. 

En redovisningsbyrå i Stockholm har tystnadsplikt, så man behöver inte vara rädd för att konkurrenterna får reda på affärshemligheter, inte ens om man anlitar samma byrå. Sekretess är en helt nödvändig hederssak, men man kan däremot få branschtips om hur man kan tjäna mer pengar genom rätt avdrag eller bidrag. Personalen på byrån har mycket stor och skiftande kompetens, så det finns ett nätverk av experter redan där.