Nothindagen Corona 2020

Orsak till vårt beslut:

Programmet för årets Nothindag är helt klart med intressanta talare och temat, ”Familjeföretagens framtida möjligheter och problem i skuggan av Coronavirusets härjningar”. Vi beslöt i början av augusti att vi kunde vänta med det definitiva beslutet, att genomföra årets Nothindag, om vi senast den 15 september fått positiva besked från Folkhälsomyndigheten och positiva signaler från tidigare åhörare på Nothindagen. Vi kan konstatera att vi med den information vi fått, inte ska genomföra någon Nothindag 2020. Vi kommer att ha samma tema nästa år som vi skulle haft i år och våra talare har gett besked om att de gärna kommer till Nothindagen 2021. Välkomna åter 2021!

PROGRAM 2021

MER INFO KOMMER

INFÖR NOTHINDAGEN 2021

MER INFO KOMMER

ANMÄL DIG TILL NOTHINDAGEN 2021

MER INFO KOMMER